Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Dziedzic

Region:
Wrocław
Data emisji:
15.03.2016

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 10 marca 2016 roku zmarł


prof. dr hab.
Kazimierz Dziedzic

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
autorytet w dziedzinie nauk o Ziemi.
Autor wielu cennych i nowatorskich publikacji naukowych z zakresu
sedymentologii, wulkanologii i geologii surowcowej. Badacz o szerokim
spojrzeniu, łączący ogromną wiedzę z dużą wyobraźnią geologiczną
i odwagą formułowania nowych koncepcji naukowych.
Wspaniały nauczyciel akademicki, którego niezwykle ciekawe
i ekspresyjne wykłady z szacunkiem wspomina kilkadziesiąt
roczników studentów geologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pełnił funkcję Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego (1971-1975),
Dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych (1969-1971). Był organizatorem
i Kierownikiem Studium Podyplomowego Geologii. Przez wiele lat
uczestniczył w pracach zespołu dydaktycznego przy Ministerstwie
Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Nauczyciel,
Zasłużony dla Dolnego Śląska.

Odszedł człowiek wybitny, a jednocześnie niezwykle skromny,
życzliwy i uczciwy.Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają:

Rektor i Senat, Dziekan i Rada Wydziału
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
Dyrekcja, Rada Naukowa oraz pracownicy
Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi