Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Lech Kłosiewicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
05.03.2016W dniu 2 marca 2016 roku zmarł


Lech Kłosiewicz

1935 - 2016
architekt
prof. zw. dr hab. inż.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
i Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Profesor Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, promotor i recenzent wielu
prac naukowych, inicjator współpracy z zagranicznymi uczelniami
architektonicznymi, kierownik Zakładu Architektury Współczesnej
(1991-2008), prodziekan Wydziału Architektury PW (1978-81),
wykładowca na Wydziale Architektury
Uniwersytetu w Bagdadzie (1972-75).
Teoretyk architektury, autor ponad 70 publikacji,
w tym ponad 15 obcojęzycznych, autor hasła "architektura"
w Wielkiej Encyklopedii PWN.
Projektant, autor licznych projektów z zakresu architektury wnętrz,
meblarstwa i wystawiennictwa, w tym m. in. Auli i Rektoratu UMK
w Toruniu, współautor koncepcji przestrzenno-plastycznej I linii metra
w Warszawie, generalny projektant odbudowy i konserwacji
archikolegiaty romańskiej w Tumie pod Łęczycą,
przewodniczący zespołu ekspertów J.M. Rektora PW
ds. modernizacji terenu głównego PW (2006-12),
projektant rewaloryzacji i rozbudowy historycznych gmachów PW,
projektant Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Związku Polskich
Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Akwarelistów
Polskich, Międzynarodowej Unii Architektów, Polskiego
Komitetu Narodowego ICOMOS, przewodniczący Komitetu Architektury i
Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk (1999-2003) i redaktor naczelny
Kwartalnika Architektury i Urbanistyki (2000-05),
członek Komisji ds. Budownictwa Kościelnego Episkopatu Polski,
Przewodniczący Mazowieckiej Wojewódzkiej Rady
Konserwatorskiej (1996-2006), członek Miejskiej Komisji Architektury i Urbanistyki
przy Prezydencie Warszawy i wielu innych polskich
i zagranicznych organizacji, stowarzyszeń i zespołów ekspertów.

Był przekonany o ładzie będącym u podstaw przestrzeni,
w której istniejemy.
Uważał, że w domenie architektury nie ma rzeczy zhierarchizowanych pod względem wartości.

Żegnamy Go z wielkim żalem.

Rodzinie Profesora

składamy
serdeczne wyrazy współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi