Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leonidas Wiszenko

Region:
Białystok
Data emisji:
25.01.2016

W dniu 16 stycznia 2016 roku, w wieku 85 lat,
po ciężkiej i długiej chorobie, zmarł mój Nauczyciel i PrzyjacielLeonidas Wiszenko

nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach

Odszedł od nas Człowiek o wyjątkowej osobowości,
obdarzony charyzmą i wieloma talentami. Był kompetentnym
nauczycielem, wychowawcą i filarem szkoły, służąc uczniom
przez prawie pół wieku swoją wiedzą i umiejętnościami
oraz mądrością i sercem. Jego uczniowie byli laureatami
i finalistami Olimpiad Języka Rosyjskiego.
Główną Jego pasją było malarstwo. Malował ginące pejzaże
Podlasia, najczęściej z postacią ludzką w krajobrazie,
martwe natury i portrety w technice olejnej i akwareli.
Jego prace były wielokrotnie wystawiane, kilkukrotnie
odniosły najwyższy sukces. Był krzewicielem wiedzy o malarstwie
i sztuce wśród młodzieży.
W szkole podstawowej i średniej, przez kilka lat uczyłem
się dodatkowo, pod kierunkiem Mistrza, rysunku i malarstwa.
Nie mierzył czasu i włożonego trudu, dzięki czemu niektóre
moje prace uzyskały nagrody w wojewódzkich konkursach uczniów
szkół średnich.
Oprócz wiedzy merytorycznej z zakresu prowadzonych
przedmiotów, potrafił zainteresować uczniów modelarstwem
lotniczym i przygotować do zawodów w biegach narciarskich.
Pękały bariery nauczyciel - uczeń, a pozostawał szacunek.
Był osobą ambitną, niezależną i wiarygodną.
Należał do nauczycieli czynnie uczestniczących w różnych
dziedzinach życia szkolnego, umacniających dobre imię szkoły
w środowisku kulturalnym miasta.
Każde pożegnanie, a szczególnie to ostatnie, skłania do zadumy
i refleksji. Chciałbym zatrzymać czas, zapamiętać twarz, obrazy,
rozmowy i wspólne działania.
Odszedłeś, Mistrzu, pozostawiając ślady w moim umyśle
i w umysłach swoich wychowanków i przyjaciół.
Dziękuję Ci za obecność w moim życiu.

Requiescat in pace

Jakub Dawidziuk

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi