Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Missala

Region:
Warszawa
Data emisji:
22.01.2016


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 19 stycznia 2016 roku zmarł, w wieku 89 lat,
senior naukowców Przemysłowego Instytutu
Automatyki i Pomiarów PIAP


Prof. zw. dr inż.

Tadeusz Missala

Związany z Przemysłowym Instytutem
Automatyki i Pomiarów PIAP od 1967 r.,
wcześniej pracował w przemyśle lotniczym
na stanowiskach kierowniczych,
a także w Wojskowej Akademii Technicznej WAT.
Jako pracownik naukowy, od 1978 r. z tytułem profesora,
wiele lat kierował Ośrodkiem Automatyki Elektrycznej w PIAP.
Był współautorem wielu rozwiązań z zakresu systemów automatyki
INTELEKTRAN oraz INTELDIGIT-PI,
wdrażanych w przemyśle pod Jego kierunkiem.
Autor wielu patentów, 175 artykułów naukowych,
wielu referatów, 5 książek i monografii.
Wybitny specjalista w zakresie normalizacji w kraju i za granicą,
autor m.in. 20 norm. Autorytet w dziedzinie certyfikacji wyrobów,
systemów jakości i systemów bezpieczeństwa.


Był członkiem rad naukowych kilku instytutów,
ostatnio w PIAP jako zastępca przewodniczącego
- i w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.
Przez 33 lata, równolegle z pracą w PIAP,
był aktywny jako nauczyciel akademicki WAT
i Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym.
Wypromował 6 doktorów. Laureat wielu odznaczeń i dyplomów,
m.in. odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi.


Nauczyciel i mentor kilku pokoleń naukowców, badaczy i inżynierów.
Przyjazny młodzieży, pomocny współpracownikom,
lojalny wobec interesów Instytutu.
Niezmiennie chętny do dyskusji, imponował szerokimi
zainteresowaniami i rozległą wiedzą.
Niegdyś harcmistrz i zapalony turysta, zawsze dobry kolega,
cieszył się wielkim autorytetem wśród wszystkich,
z którymi wspólnie działał.


Cześć Jego pamięci.


Dyrekcja, Rada Naukowa,
koleżanki i koledzy
w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi