Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Roszkowska-Blaim

Region:
cała Polska
Data emisji:
04.01.2016


Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 30 grudnia 2015 zmarła w wieku 68 lat


prof. dr hab. n. med.
Maria Roszkowska-Blaim

Od 1976 roku związana z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Od 1998 roku kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM

Odszedł wybitny pediatra, współtwórca polskiej nefrologii dziecięcej,
wspaniały pedagog i nauczyciel akademicki,
dobry, życzliwy Człowiek.
Była autorem licznych prac naukowych, podręczników,
promotorem prac doktorskich i opiekunem prac habilitacyjnych.
Wykształciła wiele pokoleń studentów medycyny,
pediatrów i nefrologów dziecięcych.
Była członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Odznaczona licznymi nagrodami przyznanymi przez Ministra Zdrowia
i JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Żegnamy Naszego Nauczyciela i Mistrza


Zespół
Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi