Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Misiewicz

Region:
Lublin
Data emisji:
23.10.2015

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają,
że w dniu 19 października 2015 r. zmarł


prof. dr hab.
Janusz Misiewicz

Urodzony 29. 08.1944 r. w Lublinie. Od 1969 r. zawodowo związany
z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, aż do przejścia na emeryturę. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1974 r., doktora habilitowanego w 1988 r.,
a w 1999 roku tytuł profesora.

Długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej
i kierownik Zakładu Teorii Literatury.

Odszedł znakomity specjalista w zakresie teorii dramatu,
estetyki i filozofii literatury oraz historii literatury,
a także miłośnik zawodu nauczyciela.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie
w dniu 23 października 2015 roku o godz. 15.00.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi