Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Misiewicz

Region:
Lublin
Data emisji:
23.10.2015

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

z głębokim żalem zawiadamiają,
że 19 października 2015 roku zmarł


prof. dr hab.
Janusz Misiewicz

emerytowany profesor zwyczajny

Urodzony 29 sierpnia 1944 r. w Lublinie.
Absolwent filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej (1966). Po ukończeniu studiów pracował jako
asystent w Katedrze Filozofii Akademii Medycznej, a od 1969 r. związał się zawodowo
z Zakładem Teorii Literatury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na
którym przeszedł wszystkie szczeble swej akademickiej kariery. W 1974 r.
uzyskał stopień doktora, w 1988 r. stopień doktora
habilitowanego, a w 1999 r. tytuł profesora nauk humanistycznych.
W latach 2011-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii Literatury.
Za swą działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną był
wielokrotnie nagradzany między innymi Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski (1976) i Złotym Krzyżem Zasługi (1989).

Odszedł ceniony nauczyciel akademicki, kolega i wychowawca młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 października 2015 r.
na cmentarzu przy ulicy Lipowej o godzinie 15.00.

Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi