Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Rzeszów
Data emisji:
17.09.2015


Panu

Bronis awowi Bawo kowi

Dyrektorowi Zarz du Dróg Powiatowych
w Rzeszowie


wyrazy g bokiego alu oraz szczerego wspó czucia

z powodu mierci


Syna

sk adaj

Dyrekcja i pracownicy
Zarz du Dróg Powiatowych
w Rzeszowie


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi