Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Włochowicz

Region:
Katowice
Data emisji:
03.09.2015

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

z prawdziwym bólem żegna zmarłego
dnia 30 sierpnia 2015 roku

prof. dr. hab. inż.
Andrzeja Włochowicza

Prof. Andrzej Włochowicz był wybitnym specjalistą w dziedzinie
nauki o materiałach. Jego prace wytyczały kierunku rozwoju nauki
i postępu technologicznego. Badania prowadzone przez Profesora
dały początek i mocne podstawy nauce o włóknach polimerowych.
Na ich podstawie powstała "bielska szkoła krystalografii".
Profesor był wybitnym organizatorem nauki, zasłużonym
szczególnie dla środowiska łódzkiego i bielskiego.

Profesor Andrzej Włochowicz był wychowawcą wielu pokoleń
młodych uczonych, oddanym swoim wychowankom,
wybitnym nauczycielem i wykładowcą. Jego praca w Radzie
Naukowej naszego instytutu była przykładem kompetencji,
życzliwości i chęci pomocy. Wielu z nas zawdzięcza
Profesorowi pomoc i ukierunkowanie drogi naukowej.

Śmierć Profesora jest wielką stratą dla polskiej
i międzynarodowej społeczności naukowej.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi