Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Region:
Częstochowa
Data emisji:
08.07.2015

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę
Stanisława
Bronisza-Młyńczaka
Członka Honorowego PTTK

Od 1962 r. członka Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego, pełniącego przez ponad
50 lat przynależności do PTTK szereg funkcji społecznych we władzach
wojewódzkich PTTK oraz w macierzystym Oddziale PTTK,
między innymi wiceprezesa Zarządu Oddziału,
wiceprezesa byłego Zarządu Wojewódzkiego PTTK w
Częstochowie, przewodniczącego Rady Programowej Regionalnego
Ośrodka Programowego PTTK w Częstochowie,
w latach 1977-1989 członka Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Imprez
na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
W swojej kilkudziesięcioletniej działalności społecznej szczególnie
wiele uwagi poświęcił turystyce pieszej nizinnej oraz rozwojowi sieci
szlaków turystycznych w Regionie.
Żegnamy inicjatora i współorganizatora kilkuset imprez turystyki
pieszej o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
autora i współautora wielu przewodników i treści krajoznawczych
map turystycznych, inwentaryzacji krajoznawczych gmin położonych
na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, wykładowcę na wielu kursach
kształcących kadrę PTTK: organizatorów turystyki,
przodowników turystyki pieszej, krajoznawców oraz znakarzy
szlaków turystycznych, współorganizatora licznych
konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
Swoją ogromną wiedzą krajoznawczą i zdolnościami organizatorskimi
zaskarbił sobie szczere uznanie i szacunek członków
i sympatyków Towarzystwa.

Za wybitne zasługi został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką
Zasłużony Działacz Turystyki" Złotą Honorową Odznaką PTTK,
oraz innymi wyróżnieniami i odznaczeniami.


Cześć Jego Pamięci !


Władze Naczelne PTTK

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi