Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Walczak

Region:
Poznań
Data emisji:
24.06.2015

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
iż 20 czerwca 2015 roku odszedł w wieku 68 latProf. zw. dr hab.
Marian Walczak


Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niezwykły człowiek obdarzony wielkim autorytetem,
wychowawca wielu pokoleń studentów, kadr naukowych i bibliotekarzy.
Wybitny specjalista w zakresie filologii polskiej, historii, bibliotekarstwa
i bibliologii.

Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM
w latach 2007-2012
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM
Wicedyrektor Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego UAM
Twórca i Kierownik Zakładu Informacji Naukowej WPA UAM
Współorganizator Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM
Dyrektor Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie
w latach 1976-2002
Dyrektor Filii Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej
i Dokumentacyjnej w Jarocinie 2002-2008
Wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem "Zasłużony
dla Województwa Wielkopolskiego", odznaką "Zasłużony Działacz
Kultury", Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza, nagrodami Rektora UAM oraz licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami za osiągnięcia w pracy
naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej
Został uhonorowany także Nagrodą Główną im. Andrzeja Wojtkowskiego za wybitne zasługi dla polskiego bibliotekarstwa.


W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił wybitnego naukowca,
szlachetnego, dobrego i życzliwego człowieka


Rodzinie Pana Profesora
wyrazy głębokiego współczucia

składają

Rektor i Senat,
Dziekan, Rada oraz Społeczność Akademicka
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM


Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona
w czwartek 25 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00
w kościele pw. św. Marcina w Jarocinie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13.30
na Cmentarzu Komunalnym w Jarocinie.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi