Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zbyszko Chojnicki

Region:
Warszawa
Data emisji:
10.06.2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat,
w dniu 5 czerwca 2015 roku odszedł od nas

Prof. dr hab.
Zbyszko Chojnicki

w latach 1966-2010
aktywny członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Profesor zwyczajny Wydziału Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM w Poznaniu.
Należał do wybitnych specjalistów w dziedzinie metodologii geografii
i gospodarki przestrzennej.
Był wychowawcą wielu znakomitych geografów.
Cieszył się zasłużonym prestiżem
i podziwem ze strony środowisk akademickich.
Za swoje osiągnięcia w działalności naukowej
i organizacyjnej uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami,
w tym nagrodą Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk.
Jego dorobek publikacyjny i działalność pozostanie na trwałe w historii
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Rodzinie Zmarłego

oraz
Wszystkim

dla których Pan Profesor Zbyszko Chojnicki był Mistrzem
wyrazy głębokiego współczucia


Tadeusz Markowski
przewodniczący KPZK PAN
oraz członkowie komitetu


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi