Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ignacy Zenon Siemion

Region:
Wrocław
Data emisji:
24.04.2015

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 18 kwietnia 2015 roku zmarł


profesor
Ignacy Zenon Siemion

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu WrocławskiegoW Zmarłym tracimy Przyjaciela, wspaniałego Człowieka, wybitnego
naukowca. Profesor Siemion był wieloletnim Kierownikiem
Zespołu Badawczego Chemii i Stereochemii Peptydów
i Zakładu Dydaktycznego Chemii Organicznej, Redaktorem Naczelnym
"Wiadomości Chemicznych", organizatorem Gabinetu Historii Chemii. Uznany i ceniony w kraju i za granicą specjalista w dziedzinie
chemii bioorganicznej, jeden z pionierów i liderów polskiej chemii
peptydów, autor kilkuset publikacji naukowych i
popularnonaukowych, historyk chemii. Był mistrzem i nauczycielem wielu pokoleń
chemików, prowadzących obecnie samodzielną działalność naukową
zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wielokrotny laureat nagród Ministra i Rektora, odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP.
Za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Chemicznego dwukrotnie został
uhonorowany medalem okolicznościowym Towarzystwa Chemicznego.

Odszedł od nas Człowiek o niezwykłej osobowości, kulturze
i poczuciu humoru. Zawsze pozostanie w naszej pamięci

Dziekan, Rada Wydziału, koleżanki i koledzy
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi