Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Andrzej Ajnenkiel

Region:
Warszawa
Data emisji:
14.04.2015


Zmarł

prof. dr hab., dr h.c.

Andrzej Ajnenkiel

Historyk Państwa i Prawa, wieloletni Kierownik Katedry Historii Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
Ceniony i lubiany Wykładowca,
Autor fundamentalnych podręczników i monografii.
Promotor licznych prac magisterskich,
wychowawca młodej kadry naukowej.

W Zmarłym tracimy oddanego Wydziałowi Uczonego i Pedagoga.


Dziekan, pracownicy i studenci
Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi