Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Piotr Kaczanowski

Region:
Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa
Data emisji:
10.04.2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy
o śmierci

prof. dr. hab.
Piotra Kaczanowskiego

Profesora nadzwyczajnego w Instytucie Archeologii UJ,
wybitnego archeologa, uczonego rangi europejskiej,
Nauczyciela i Mistrza wielu pokoleń archeologów.
Profesor Piotr Kaczanowski urodził się 24 lutego 1944 roku w Rzucowie.
Całe swe życie zawodowe związał z Instytutem Archeologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym ukończył studia w roku 1966,
a następnie obejmował kolejne stanowiska akademickie.
Doktorat uzyskał w roku 1975, habilitację w roku 1993,
a tytuł profesora w roku 2002.
Specjalizował się w archeologii epoki żelaza,
podejmując liczne badania na stanowiskach z okresu rzymskiego.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Uniwersytecie Jagiellońskim. Był między innymi Kierownikiem Zakładu Archeologii Epoki Żelaza
i Dziekanem Wydziału Historycznego UJ.
Był członkiem Międzynarodowego Komitetu Tabula Imperii Romani
oraz Kazimierz Salewicz und Marit Jensen Stiftung.
Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym czterech książek
oraz współautorem trzech podręczników akademickich.
Wypromował 60 magistrów i sześciu doktorów.
Za swe osiągnięcia i zasługi Profesor Piotr Kaczanowski
został odznaczony w roku 1989 Złotym Krzyżem Zasługi,
w roku 1999 Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
a w roku 2014 Odznaką Honoris Gratia
przyznaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Był Honorowym Członkiem Słowackiej Akademii Nauk.

W Jego Osobie społeczność naszego Instytutu straciła
niezwykle życzliwego Kolegę i niezawodnego Przyjaciela.


Rodzinie Zmarłego

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
w dniu 13 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.20
w Sali Pożegnań Cmentarza Komunalnego w Krakowie-Grębałowie


Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Archeologii UJ

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi