Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Kochman

Region:
cała Polska
Data emisji:
09.04.2010

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dra hab.
Stanisława Kochmana

wybitnego uczonego slawisty,
promotora i patrona kilku pokoleń językoznawców,
wspaniałego Człowieka

Rodzinie

składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
oraz
uczniowie, współpracownicy i przyjaciele
z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Śląskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi