Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Kucała

Region:
Kraków
Data emisji:
23.10.2014

Dnia 20 października 2014 roku zmarł po długiej chorobie,
przeżywszy 87 lat


prof. dr hab.
Marian Kucała

Syn ziemi małopolskiej, urodzony we wsi Więciórka koło Myślenic,
absolwent polonistyki UJ, językoznawca, wybitny badacz historii
i dialektów polszczyzny, współautor "Słownika staropolskiego",
redaktor naukowy "Słownika polszczyzny Jana Kochanowskiego",
autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych.

Swoje całe życie zawodowe związał z placówkami badawczymi
Polskiej Akademii Nauk.

Od lat studenckich działał w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego, pełniąc w nim różne funkcje, stał się jego filarem na kilka dziesięcioleci.

W 1972 roku wszedł w skład redakcji czasopisma "Język Polski",
w latach 1978-1986 był jego sekretarzem naukowym,
a w latach 1998-2004 redaktorem naczelnym.

Był Członkiem Honorowym naszego Towarzystwa.

Wraz z Jego odejściem polskie językoznawstwo poniosło dotkliwą stratę


Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego,
Komitet redakcyjny czasopisma "Język Polski"

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi