Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Zlat

Region:
cała Polska
Data emisji:
22.10.2014

Z wielkim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 16 października 2014 roku zmarł

Profesor dr hab.
Mieczysław Zlat

Urodzony 5 maja 1927 roku w Przemyślu, żołnierz AK,
uczestnik tajnego nauczania,
absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego.
Znakomity historyk sztuki, wybitny znawca sztuki średniowiecznej
i nowożytnej,
zasłużony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń historyków sztuki.

Pionier powojennych polskich badań nad sztuką śląską, autor
pomnikowej syntezy sztuki renesansu i manieryzmu w Polsce.
Wieloletni redaktor, autor i współautor dolnośląskich tomów
Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce.
Nauczyciel akademicki od 1956 roku. Były Prodziekan
Wydziału Filozoficzno-Historycznego, wieloletni Dyrektor Instytutu
Historii Sztuki. Członek wielu stowarzyszeń i instytucji naukowych.
Wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Panoramy
Racławickiej, współzałożyciel i członek Społecznego Komitetu Obrony Praw
Człowieka, doradca MKZ Dolny Śląsk i innych struktur
"Solidarności", internowany w stanie wojennym.
Członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym
NSZZ "Solidarność".

Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany,
w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu przy ul. O. Bujwida
we Wrocławiu w dniu 24 października 2014 roku rozpoczną się mszą
świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca o godzinie 12.00.

Żonie i Rodzinie
Zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Historii Sztuki

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi