Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Mieczysław Zlat

Region:
Warszawa
Data emisji:
18.10.2014

Dnia 16 października 2014 roku
zmarł we Wrocławiu w wieku 87 lat

prof. dr hab.
Mieczysław Zlat

emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
wybitny historyk sztuki, znakomity znawca architektury
i rzeźby renesansowej, wychowawca kilku pokoleń
wrocławskich historyków sztuki, zasłużony działacz
opozycji demokratycznej, internowany w czasie stanu wojennego.
Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w latach 1981-1984 oraz 1990-1993.
Od 1966 roku członek Komitetu Nauk o Sztuce
Polskiej Akademii Nauk, w skład Prezydium którego wchodził
w latach 1972-1980 i 1987-1990,
członek redakcji Biuletynu Historii Sztuki PAN,
niezapomniany Mistrz, Przyjaciel i Kolega.

Pozostajemy w głębokim żalu

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Sztuki PAN

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi