Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bogdan Baranowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
03.07.2014

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab.
Bogdana Baranowskiego

członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,
wybitnego uczonego w dziedzinie chemii fizycznej w obszarze
wysokich ciśnień, chemii ciała stałego, termodynamiki
procesów nieodwracalnych.

Rodzinie Zmarłego
składamy serdeczne wyrazy współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
w Łodzi

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi