Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Izydor Dziubiński

Region:
Łódź
Data emisji:
20.06.2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 czerwca 2014 roku w wieku 85 lat zmarł

prof. dr hab.
Izydor Dziubiński

Profesor Dziubiński był absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego,
ale całą swą zawodową karierę związał z Politechniką Łódzką.
Przeszedł w niej wszystkie szczeble stanowisk naukowych: od z-cy
asystenta w 1951 roku do profesora zwyczajnego. Na emeryturę przeszedł
formalnie w 1999 roku, lecz pracował w PŁ jeszcze do 2006 roku.
Prof. Dziubiński był jednym z organizatorów i założycieli
Wydziału FTIMS (1976). Był jego Dziekanem przez 2 kadencje. Profesor był twórcą Instytutu Matematyki PŁ (1970) i jego pierwszym
Dyrektorem. Funkcję tę sprawował łącznie przez 20 lat.

Profesor Izydor Dziubiński był uznanym specjalistą z dziedziny funkcji analitycznych i równań różniczkowych, autorem 50 prac naukowych,
wychowawcą kilku pokoleń naukowców. W ciągu swej długiej kariery
naukowej wypromował 23 doktorów.

Prof. Dziubiński za swe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne był wielokrotnie odznaczany, m. in.: Złotym Krzyżem Zasługi , Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Był również uhonorowany odznaką "Zasłużony dla
Politechniki Łódzkiej" oraz kilkunastokrotnie wyróżniany
Nagrodą Rektora PŁ.

Odszedł człowiek wybitny,
na zawsze związany z historią Uczelni i Wydziału.


Profesora Izydora Dziubińskiego żegnają
Władze i Pracownicy
Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechniki Łódzkiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi