Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Witold Drezner

Region:
Warszawa
Data emisji:
09.03.2010

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 2010 roku
zmarł w wieku 87 lat
dr hab. n. rolniczych
Witold Drezner

emerytowany docent
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

Śp. doc. dr hab. Witold Drezner, absolwent Wydziału Rolniczego
Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu z 1950 roku.
W latach okupacji pracował jako robotnik w gospodarstwach rolnych.
Walczył w szeregach Wojska Polskiego w bitwie pod Budziszynem.
Po wojnie w latach 1947-1951 był nauczycielem w Liceum Rolniczym
w Chyliczkach. W latach 1951-1955 pracował
w Centralnym Instytucie Rolniczym jako pracownik naukowy.
W latach 1955-1967 pracował w Ministerstwie Rolnictwa
w Departamencie Nauki i Postępu w Rolnictwie,
zajmując się m.in. zagadnieniami organizacji i planowania
badań naukowych instytutów resortowych.
Realizując swoje zainteresowania zawodowe,
m.in. w zakresie fizjologii roślin, w 1960 roku rozpoczął pracę
w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę, tj. 1992 roku.
W Instytucie pracował w Zakładzie Biologii i Fizjologii Roślin
na stanowisku adiunkta i docenta,
następnie w Zakładzie Upowszechniania Postępu i Doskonalenia Kadr,
pełniąc przez wiele lat funkcję kierownika
Pracowni Dokumentacji i Informacji.
W 1966 roku Rada Naukowa Wydziału Rolniczego
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu
nadała Mu stopień doktora nauk rolniczych.
Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych
nadała Mu w 1984 roku Rada Naukowa IHAR.
Docent Witold Drezner był człowiekiem aktywnie działającym
społecznie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa NOT
oraz w Związkach Zawodowych Rolnictwa.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego
i innych Towarzystw. Za udział w walce zbrojnej
podczas II wojny światowej otrzymał Medal "Zwycięstwo i Wolność",
Odznakę "Grunwald-Berlin" oraz został uhonorowany odznaczeniami państwowymi
i resortowymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarłego śp. Witolda Dreznera żegnamy, pamiętając Go
jako Człowieka sumiennego, pracowitego, oddanego nauce rolniczej.


Rodzinie

składamy serdeczne wyrazy współczucia


Dyrekcja, pracownicy, emeryci
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie


Nabożeństwo żałobne i ceremonia pogrzebowa
odbędą się 9 marca 2010 roku o godzinie 12.00
w Warszawie w kościele św. Grzegorza Wielkiego
na Cmentarzu Wolskim, ulica Wolska 180/182.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi