Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Marian Sołtysik

Region:
Katowice
Data emisji:
05.03.2010

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierciprof. zw. dr hab.
Mariana Sołtysika

Kierownika Zakładu Ekonomiki Przemysłu (1972-1990),
Kierownika Studium Doktoranckiego (1975-1983),
Prodziekana Wydziału Przemysłu (1972-1975),
Prorektora ds. Badań Naukowych (1982-1990),
Kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej (1992-2008),
Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej (1990-2008),
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji
ds. Odbioru Prac Naukowo-Badawczych.

Słowa wsparcia oraz
wyrazy głębokiego współczucia

Żonie
oraz
najbliższej Rodzinie

składają

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy oraz studenci
Wydziału Zarządzania

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi