Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kryspin Sawicz

Region:
Wrocław
Data emisji:
02.03.2010


W dniu 24 lutego 2010 roku zmarł, przeżywszy 66 lat


mgr inż. Kryspin Sawicz

artysta fotografik

Pozostaną Jego fotografie i nasza pamięć o Nim.


Wyrazy głębokiego współczucia dla

Matki

Zmarłego


Pogrzeb we wtorek 2 marca 2010 roku o godzinie 11.00
na cmentarzu w Jerzmanowie.

Okręg Dolnośląski
Związku Polskich Artystów Fotografików


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi