Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Obuchowski

Region:
Poznań
Data emisji:
18.01.2014

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


profesora
Kazimierza Obuchowskiego

członka Academia Europaea


Absolwenta psychologii UAM z 1956 roku,
wybitnego badacza i nauczyciela akademickiego,
twórcę fundamentalnych teorii z zakresu psychologii osobowości,
psychologii klinicznej i antropologii filozoficznej,
autora ważnych dla psychologii monografii.

Profesor Kazimierz Obuchowski był długoletnim pracownikiem
Katedry Psychologii Klinicznej oraz Instytutu Psychologii UAM,
w którym kierował Pracownią Psychologicznych Koncepcji Człowieka.
Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Psychologii Osobowości
IFiS PAN (Filia w Poznaniu).
W Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy kierował
Zakładem Psychologii Osobowości.

Profesor Kazimierz Obuchowski był zapraszany do wygłaszania wykładów na uniwersytetach amerykańskich i europejskich.

Odszedł wielki Uczony i Mistrz


pracownicy, studenci i przyjaciele z Instytutu Psychologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi