Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Bazyli Białokozowicz

Region:
Warszawa
Data emisji:
25.02.2010


W dniu 21 lutego 2010 roku
zmarł, przeżywszy 78 lat

profesor zwyczajny doktor habilitowany
Bazyli Białokozowicz

Człowiek wielkiego serca, oddany rodzinie i ludziom.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku


żona i rodzina


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
1 marca 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00
na Cmentarzu Prawosławnym na Woli,
ul. Wolska 138/140 w Warszawie.


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi