Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Flieger

Region:
Lublin
Data emisji:
18.12.2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 14 grudnia 2013 roku zmarł nagle w wieku 77 lat
emerytowany


prof. dr hab.
Stanisław Flieger


Od 1961 r. nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
specjalista z zakresu anatomii zwierząt i neuroanatomii.
Asystent Zakładu Anatomii Zwierząt (1961-1969),
adiunkt (1970-1976), docent (1976-1986), profesor od 1986 r.
W latach 1987-1990 oraz 1993-1996
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki,
delegat Rady Wydziału do Senatu AR (od 1996 r.).
Od 1995 r. Dyrektor Instytutu Anatomii Zwierząt.
Przewodniczący Lubelskiego Oddziału,
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Anatomicznego, Przewodniczący Lubelskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Promotor dwóch przewodów doktorskich,
opiekun naukowy jednej pracy habilitacyjnej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Lumen Mundi
i wieloma innymi odznaczeniami.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 roku o godz. 9.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie

Rektor, Senat, pracownicy i studenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi