Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Leszek Kazimierz Gilejka

Region:
Warszawa
Data emisji:
27.11.2013

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 22 listopada

Prof. dra hab.
Leszka Kazimierza Gilejkę

wybitnego socjologa,
wieloletniego wykładowcę i Dziekana Wydziału Socjologii
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
- mieście Jego urodzenia i zamieszkania do wybuchu wojny 39.

Wyrazy najgłębszego współczucia

Żonie i Rodzinie

składają

Rektor, Senat, Pracownicy
Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi