Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Trojanowski

Region:
Lublin
Data emisji:
18.11.2013

Rektor i Senat
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają,
że w dniu 26 października 2013 r. zmarł


prof. dr hab.
Jerzy Trojanowski

professor emeritus, Kierownik Zakładu Biochemii w latach 1959 1987

Urodzony w dniu 18 kwietnia 1925 r. w Lublinie.
Zawodowo związany z Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UMCS,
gdzie w 1948 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizjologii Roślin.
W roku 1953 awansował na stanowisko adiunkta,
w 1960 roku otrzymał stopień naukowy docenta,
a w 1980 tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Trojanowski był jednym z organizatorów
utworzonej w 1957 roku Katedry, a późniejszego Zakładu Biochemii,
a w 1959 roku został jej kierownikiem.
W latach 1962-1965 był prodziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.

Ostatnie lata swojego życia spędził w Getyndze (Georg-August
Universität Göttingen), gdzie prowadził prace i badania naukowe
z zakresu biochemii oraz biotechnologii. W 1989 roku przeszedł na emeryturę.

Odszedł znany i ceniony Naukowiec i Nauczyciel akademicki.

Uroczystości pogrzebowe w obrządku świeckim
odbędą się 20 listopada br. o godz. 11.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi