Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Edward Mielcarzewicz

Region:
cała Polska
Data emisji:
11.10.2013

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 8 października 2013 roku zmarł we Wrocławiuprof. zw. dr hab. inż.
Edward Mielcarzewicz

Emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej,
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska,
Dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska,
Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków,
członek między innymi Senatu Politechniki Wrocławskiej,
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
i Przewodniczący Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN,
członek Sekcji Inżynierii i Ochrony Środowiska
Komitetu Badań Naukowych,
Międzynarodowego Stowarzyszenia Zaopatrzenia w Wodę (IWSA)
oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Pionier odbudowy i organizacji Politechniki w latach 1945-46,
zawsze głęboko oddany sprawom i pracy
na rzecz Uczelni i Wydziału Inżynierii Środowiska.

Wybitny naukowiec,
twórca Szkoły Naukowej Wodociągów i Kanalizacji.
Autor wielu znakomitych podręczników i publikacji
z zakresu systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
odwadniania terenów zurbanizowanych i gospodarki
wodno-ściekowej w przemyśle.

W Zmarłym tracimy życzliwego i szlachetnego Człowieka,
wybitnego uczonego o uznanym autorytecie i dorobku naukowym
oraz znakomitego nauczyciela akademickiego,
niezmiernie szanowanego i cenionego przez społeczność naukową,
akademicką i współpracowników.


Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się
12 października 2013 roku (sobota) o godzinie 14.00
mszą świętą w kościele pw. Świętego Wawrzyńca
na cmentarzu przy ulicy O. Bujwida 51 we Wrocławiu.


Rodzinie Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rektor i Senat,
Dziekan i Rada Wydziału
Inżynierii Środowiska
Politechniki Wrocławskiej

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska
Politechniki Wrocławskiej

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi