Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Kajfasz

Region:
Warszawa
Data emisji:
16.09.2013


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. inż.

Stanisława Kajfasza

absolwenta Wydziału Budownictwa
Akademii Górniczej w Krakowie (1948),
Przewodniczącego dwóch kadencji
Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej
w latach 1969-1995,
Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa w latach 1984-1990,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w latach 1992-1994.

Profesor był wybitnym inżynierem, specjalistą konstrukcji z betonu,
autorem licznych publikacji, wielokrotnie piastował godność Przewodniczącego prestiżowych krajowych i międzynarodowych
organizacji z zakresu budownictwa.


Za zasługi odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
oraz wieloma odznakami resortowymi i stowarzyszeniowymi.

Odszedł od nas wielki Człowiek, wspaniały inżynier,
powszechnie szanowany i przyjazny ludziom.Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia


składa

Andrzej Roch Dobrucki
Prezes Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi