Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Lech Pajdowski

Region:
Wrocław
Data emisji:
13.09.2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarłprof. dr hab.
Lech Pajdowski

emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1966-1970),
Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii (1971-1973 i 1979-1981).
Całą swoją karierę zawodową związał z naszym Uniwersytetem.
Zorganizował i przez wiele lat kierował Zakładem
Analizy Instrumentalnej oraz Zespołem Elektrochemii
i Termodynamiki Związków Koordynacyjnych.
Jego działalność naukowa w dziedzinie elektrochemii
była bardzo ceniona w kraju i za granicą.
Wielokrotny laureat nagród Ministra i Rektora,
odznaczony m.in.: Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Ceniony nauczyciel akademicki.
Autor bardzo popularnego podręcznika pt. "Chemia ogólna".
Pana Profesora wspominamy ciepło i z sympatią.


Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi