Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Barbara Kończak - Konarkowska

Region:
Zielona Góra
Data emisji:
12.07.2013

"Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami"

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr inż.
Barbary
Kończak-Konarkowskiej

Wieloletniego pracownika, a zarazem Dyrektora
Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wielkopolskim,
odznaczonego Medalem za Długoletnią Służbę
i odznaką honorową "Zasłużony dla rolnictwa".

Znakomitego przełożonego, Człowieka prawego i wielkiego serca,
kochającego ludzi i życie.
Zawsze pełną optymizmu i wiary w przyszłość,
stawiającą czoła przeciwnościom losu.Szczere wyrazy współczucia

Rodzinie i Najbliższym

składają

pracownicy OSChR w Gorzowie Wielkopolskim

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi