Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Wiesław Gliński

Region:
Warszawa
Data emisji:
06.07.2013


Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


Pana

prof. dr. hab.
Wiesława Glińskiego


Prorektora ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
w latach 2005-2008,
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2002-2005,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1996-1999 i 1999-2002,
Prodziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1990-1993 i 1993-1996,
Kierownika Katedry i Kliniki Dermatologicznej.

Odszedł od nas wielki Naukowiec, Lekarz i Dydaktyk,
wspaniały Człowiek, który uczynił tak wiele dobrego dla naszej Uczelni.
Odznaczony Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego.


Pani Doktor
Oldze Glińskiej
oraz całej
Rodzinie
Pana Profesora


składam najszczersze wyrazy współczucia.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci


Mirosław Wielgoś
Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
wraz z Kolegium Dziekańskim, Radą Wydziału,
Pracownikami Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego
oraz społecznością studencką


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi