Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Tadeusz Hunek

Region:
Warszawa
Data emisji:
13.06.2013


Z najgłębszym żalem przyjeliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dr. hab.
Tadeusza Hunka

Wybitnego naukowca,
specjalisty z zakresu ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej,
autora niezliczonej liczby publikacji.
Wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,
b. Kierownika Zakładu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej
Obszarów Wiejskich.
Cenionego opiekuna młodej kadry naukowej.
Członka i eksperta wielu krajowych i międzynarodowych
organizacji naukowych i stowarzyszeń (m.in. Bank Światowy, FAO),
Wiceprezydenta
Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (1976-79).

Żegnamy Człowieka wielkiego zaangażowania zawodowego
i wspaniałego Kolegę.


Żonie, Córce i Wnukom
oraz całej
Rodzinie Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi