Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stanisław Potoczek

Region:
Wrocław
Data emisji:
04.06.2013

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 30 maja 2013 roku zmarł

prof. zw. dr hab.
Stanisław Potoczek

nestor wrocławskiej, akademickiej stomatologii,
Prorektor ds. Nauczania
Akademii Medycznej we Wrocławiu (1974-1978),
Kierownik Oddziału Stomatologii (1969-1974),
wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej
naszej Uczelni (od 1962 do 1993 r.),
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (w latach 1977-1985),
członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki,
członek Rady Głównej Wyższego Szkolnictwa Medycznego,
wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych,
promotor prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych
poświęconych chorobom przyzębia.

Pan Profesor był absolwentem Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni,
z Akademią Medyczną we Wrocławiu związał
całą zawodową działalność, uzyskując w niej kolejno wszystkie szczeble
naukowej kariery (stopień naukowy doktora nauk medycznych
otrzymał w 1961 r., doktora habilitowanego w 1963 r.,
tytuł profesora nadzwyczajnego w 1971 r.
i tytuł profesora zwyczajnego w 1979 r.).

Za wieloletnią, wzorową pracę Pan Profesor
został odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim,
Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia",
Medalem "Zasłużony Nauczyciel",
Medalem Uczelni wybitym w srebrze.

Odszedł z naszego grona wybitny, ceniony nauczyciel akademicki
o uznanym dorobku naukowym, Przyjaciel i wychowawca
studenckiej młodzieży, niekwestionowany autorytet moralny i
naukowy, lekarz powszechnie lubiany i szanowany przez
współpracowników,
studentów i pacjentów, prawy i szlachetny Człowiek


Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi