Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Zagórski

Region:
Poznań
Data emisji:
30.03.2013

W dniu 28 marca 2013 roku zmarł w wieku 87 lat

prof. zw. dr hab.
Zygmunt Zagórski

wybitny językoznawca,
autorytet w dziedzinie językoznawstwa polonistycznego,
emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
były Prodziekan Wydziału Filologicznego UAM,
Kierownik Zakładu Metodyki Języka Polskiego i Literatury,
członek Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej,
odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i akademickimi,
wieloletni Przewodniczący Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego
i Komisji Językoznawczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.


Z chwilą śmierci Profesora
nauka polska poniosła niepowetowaną stratę,
a społeczność akademicka UAM
utraciła mistrza i nauczyciela.


Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia


składają

Rektor i Senat
oraz
Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UAM,
członkowie Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki
oraz cała społeczność akademicka


Pogrzeb odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2013 roku o godzinie 13.00
na cmentarzu przy ulicy Nowina.
Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona tego samego dnia
o godzinie 12.00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza
przy ulicy Nowina.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi