Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janusz Kubrakiewicz

Region:
Wrocław
Data emisji:
13.03.2013

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 10 marca 2013 roku odszedł od nasprof. dr hab.
Janusz Kubrakiewicz

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego,
były Dyrektor Instytutu Zoologicznego,
Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt
(Zakładu Zoologii Ogólnej).
Członek kolegiów redakcyjnych i rad redakcyjnych
czasopism naukowych: "Folia Biologia" (Kraków),
"Postępy Biologii Komórki", "Zoologica Poloniae",
Komisji Morfologii i Embriologii PAU,
Komisji Mikroskopii Komitetu Genetyki Człowieka
i Patologii Molekularnej PAN.

Ceniony przyjaciel, nauczyciel i wychowawca
wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
długoletni i nieodżałowany pracownik Zakładu Biologii Rozwoju Zwierząt. Autor licznych publikacji naukowych.

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego,
Dziekan i Rada Wydziału Nauk Biologicznych
oraz
Pracownicy Instytutu Biologii Eksperymentalnej,
Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii,
Katedry Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej

Msza święta zostanie odprawiona dnia
13 marca 2013 roku o godz. 8.30 w Kościele Świętej Rodziny
przy ul. Monte Cassino 68 (Sępolno) we Wrocławiu.
Pożegnanie akademickie odbędzie się dnia
13 marca 2013 roku o godz. 9.45 w Oratorium Marianum
przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu.
Pogrzeb odbędzie się dnia
13 marca 2013 roku o godz. 11.00
na cmentarzu parafialnym przy ul. Smętnej (Sępolno)
we Wrocławiu.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi