Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Adam Banaszkiewicz

Region:
Częstochowa
Data emisji:
07.03.2013

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie,
zmienia się, ale się nie kończy...

Z wielkim bólem żegnamy naszego Przyjaciela, Kolegę i Brata
Adama Banaszkiewicza
Człowieka prawego, wiernego Ojczyźnie i wspólnocie lokalnej,
całe życie służącego innym,
doktora nauk technicznych, nauczyciela akademickiego i wychowawcę młodzieży,
członka Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu i struktur
NSZZ "Solidarność" Politechniki Częstochowskiej, również podziemnych,
dwukrotnie zwalnianego z pracy za działalność
w Duszpasterstwie Akademickim i w "Solidarności",
współtwórcę Regionalnego Komitetu Obywatelskiego
i Częstochowskiego KO,
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy,
radnego II, III i IV Kadencji,
współzałożyciela i wieloletniego prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Częstochowie,
współzałożyciela i członka Rady Ligi Miejskiej w Częstochowie
oraz Wspólnoty Samorządowej,
odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Żonie, Córkom, Synowi
i całej Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i solidarności w cierpieniu.

Przewodniczący Ligi Miejskiej w Częstochowie
Tadeusz Wrona
wraz z Radą Ligi Miejskiej
oraz przyjaciółmi z Częstochowy
i Regionu Częstochowskiego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi