Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Romuald Jacek Pomorski

Region:
Wrocław
Data emisji:
20.01.2010
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 17 stycznia 2010 roku zmarł w wieku 55 lat
nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel

prof. zw. dr hab.
Romuald Jacek Pomorski
Pracownik Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego,
były Zastępca Dyrektora Instytutu Zoologicznego,
Prodziekan na Wydziale Nauk Przyrodniczych
i na Wydziale Nauk Biologicznych,
członek komisji senackich, wieloletni pracownik
Zakładu Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
w Instytucie Zoologicznym.

Znany w kraju i na świecie specjalista entomolog, autor wielu
prac naukowych, założyciel Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego,
wieloletni Redaktor Naczelny "Przeglądu Zoologicznego?.
Znakomity, ceniony i szanowany nauczyciel akademicki,
wielokrotnie nagradzany za działalność
naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Odszedł od nas wspaniały Człowiek, znakomity nauczyciel,
przyjaciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Uroczyste pożegnanie Profesora odbędzie się 21 stycznia 2010 roku
o godzinie 10.30 w Collegium Anthropologicum
w Sali im. J. Czekanowskiego przy ulicy Kuźniczej 35.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 21 stycznia 2010 roku o godzinie 14.00
na Cmentarzu Komunalnym, ulica Jerzmanowska 53.

Rodzinie i Bliskim Jacka

składamy wyrazy głębokiego współczucia

koleżanki i koledzy
z Instytutu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego UWr

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi