Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Kazimierz Ostrowski

Region:
cała Polska
Data emisji:
12.01.2010


Z głębokim żalem i wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierciprof. dr. hab. n. med. dr. h. c. multi

Kazimierza Ostrowskiego


profesora zwyczajnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
doktora honoris causa macierzystej uczelni z roku 2007
oraz Uniwersytetu w Orleanie we Francji,
Kierownika Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii
w latach 1958-1992,
Dyrektora Instytutu Biostruktury w latach 1970-1992,

inicjatora i współorganizatora sieci banków tkanek w Polsce,
Kierownika resortowego programu
poświęconego konserwowaniu przeszczepów
i stosowaniu ich w klinice w latach 1977-1987,
przewodniczącego Krajowego Zespołu
ds. Konserwowania i Przeszczepiania Tkanek i Narządów
przy Ministrze Zdrowia w latach 1988-1995,
byłego przewodniczącego Komisji Transplantologicznej
Polskiej Akademii Nauk,

autora i współautora wielu podręczników oraz publikacji naukowych poświęconych histologii, cytofizjologii i embriologii,

członka wielu towarzystw naukowych,
w tym członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk,
członka Polskiej Akademii Umiejętności,
współtwórcy i członka honorowego
Europejskiego Towarzystwa Bankowania Tkanek,
odznaczonego wieloma wyróżnieniami,
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odeszła wielka postać polskiej medycyny, nieprzeciętny naukowiec,
znakomity dydaktyk, który jako pierwszy w Polsce
wprowadził nauczanie cytofizjologii,
nauczyciel akademicki i wychowawca kilku pokoleń lekarzy,
asystentów, docentów i profesorów,
Lekarz, który przez kilkadziesiąt lat
z pasją rozwijał polską medycynę i naszą uczelnię,
niezwykle skromny i dobry Człowiek.

Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim

Pana Profesora


składamy
wyrazy głębokiego współczucia


Rektor, Senat i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi