Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jan Grzegorz Krzyż

Region:
Lublin
Data emisji:
10.12.2009

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 6 grudnia 2009 roku odszedł

Śp.
prof. dr hab.
Jan Grzegorz Krzyż

Profesor Jan Krzyż przez całe swoje naukowe życie był związany
z ośrodkiem matematycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Był organizatorem i pierwszym dyrektorem
Instytutu Matematyki UMCS.
Dbał o wysoki poziom badań naukowych i pracy dydaktycznej.
Wspierał młodą kadrę Instytutu, pomagając w nawiązywaniu
i utrzymywaniu międzynarodowej współpracy.
W sprawach życiowych służył życzliwą radą i pomocą.
Liczne grono obecnych i byłych pracowników
Instytutu Matematyki UMCS wiele Mu zawdzięcza.
Będziemy Go zawsze pamiętać jako wspaniałego naukowca,
nauczyciela i wykładowcę.
Jego matematyczne osiągnięcia stanowią wciąż inspirację do badań
w licznych ośrodkach naukowych.
Wykształcił wiele pokoleń matematyków.
Był wieloletnim kierownikiem Zakładu Funkcji Analitycznych.
Wypromował licznych doktorów, z których większość
obecnie zajmuje stanowiska profesorskie w naszym
i innych ośrodkach akademickich.
Profesor Jan Krzyż prowadził również seminaria i wykłady
w znaczących zagranicznych uniwersytetach.
Pod jego kierownictwem sekcja matematyczna
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
osiągnęła wysoki poziom i uzyskała międzynarodowe uznanie.
Był jednym z organizatorów cyklicznych konferencji naukowych
przyciągających wybitnych matematyków z całego świata
i przynoszących sławę naszemu Uniwersytetowi.
Był laureatem nagrody naukowej im. Stanisława Zaremby
przyznanej przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Był członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Profesor Jan Krzyż pozostanie w naszej pamięci
jako człowiek szlachetny i wybitny naukowiec.

Żonie Zmarłego

Składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Matematyki UMCS

Msza żałobna zostanie odprawiona w kaplicy cmentarnej
przy ulicy Lipowej w piątek, 11 grudnia, o godzinie 11.00.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi