Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Danuta Liszewska- Pfejfer

Region:
Warszawa
Data emisji:
31.10.2012


Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. n. med.

Danuty Liszewskiej-Pfejfer

wspaniałego nauczyciela akademickiego,
klinicysty i naukowca,
wybitnego specjalisty
w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii i ochrony zdrowia.


Pani Profesor
pełniła funkcję Prodziekana I Wydziału Lekarskiego
przez dwie kadencje: w latach 1993 - 1999,
od roku 1968 związana była
z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Instytutu Stomatologii ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie,
będąc jej Kierownikiem w latach 1995 - 2006,
w których podjęła intensywną pracę
nad poprawą funkcjonowania Kliniki, jej stanu technicznego
i wyposażenia w nowoczesny sprzęt.


Uczestniczyła aktywnie w działalności naukowej,
dydaktycznej i podyplomowej,
co wyrażało się w szkoleniu studentów,
modyfikacji form i treści nauczania
zwłaszcza w zakresie kardiologii.


Była członkiem wielu towarzystw naukowych:
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą,
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Za swoją działalność odznaczona
Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Medalem za zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie,
Medalem za zasługi dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
oraz, wielokrotnie, nagrodami JM Rektora naszej Uczelni.

Odszedł znakomity lekarz, naukowiec,
oddany studentom nauczyciel akademicki.


Rodzinie i Bliskim
Pani Profesor


składamy
wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej pamięci!

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi