Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:
Region:
Wrocław
Data emisji:
06.01.2010


Pani

dr Urszuli D bskiej


wyrazy wspó czucia i g bokiego alu
z powodu mierci


Ojca

sk adaj


kole anki i koledzy z Instytutu Psychologii

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi