Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Jerzy Haber

Region:
cała Polska
Data emisji:
05.01.2010

Z najgłębszym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 1 stycznia 2010 roku zmarł

nasz Mistrz i Nauczyciel

profesor
Jerzy Haber

wybitny uczony,
specjalista w dziedzinie fizykochemii ciała stałego,
katalizy i zjawisk powierzchniowych,
założyciel i wieloletni dyrektor
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Prezes Krakowskiego Oddziału PAN i członek Prezydium PAN.

Doktor honoris causa
Université Pierre et Marie Curie w Paryżu
i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Laureat licznych nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych,
w tym Nagrody Naukowej Prezesa Rady Ministrów,
Nagrody im. Piotra i Marii Curie
Francuskiego Towarzystwa Chemicznego,
odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, Orderem Palm Akademickich Republiki Francuskiej,
Medalem Alwina Mittascha Niemieckiego Towarzystwa
Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii DECHEMA,
Medalem im. Zawidzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
Academia Europaea, wieloletni wykładowca
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
1976-1984 prezydent International Committee of Reactivity of Solids,
1977-1987 wiceprzewodniczący Commission on Colloid and Surface
Chemistry including Catalysis IUPAC, 1978-1990 przewodniczący
Subcommittee of Catalysts Characterization IUPAC, 1988-1992 prezydent
International Council of Catalysis, współzałożyciel European Federation of Catalysis Societies
i wiceprezes w latach 1997-1999,
1992-2008 założyciel i prezes Polskiego Klubu Katalizy,
1991-1995 członek Rady Nauki przy Prezydencie RP,
1975-1981 i 2000-2006 członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni,
1991-2002 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska,

członek komitetów redakcyjnych wielu czasopism naukowych,
autor licznych monografii, książek, artykułów naukowych i patentów,

charyzmatyczny erudyta i wizjoner-realista.


Żegnamy ze smutkiem naszego Profesora.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w dniu 6 stycznia 2010 roku o godzinie 14.00
na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi