Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Janina Leskiewiczowa

Region:
Warszawa
Data emisji:
13.07.2012

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 7 lipca 2012 roku
odeszła od nas w wieku 94 lat

profesor
Janina Leskiewiczowa
z domu Gawińska
"Dzidka"

Urodziła się 15 września 1917 roku w Olszanie na Ukrainie.
Ukończyła Państwowe Gimnazjum
im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, a następnie
studia wyższe na Wydziale Humanistycznym UW.

Nauczycielka historii na tajnych kompletach w czasie okupacji.

Pracownik naukowy w Instytucie Historycznym UW (1946-1953)
i w Instytucie Historii PAN (1953-1988).

Zajmowała się historią społeczną i gospodarczą.
Autorka i redaktor wielu prac naukowych i badawczych
z dziedziny historii wsi i dziejów społeczeństwa polskiego w XIX w.
Redaktor wielotomowego Słownika Biograficznego
Ziemianie Polscy XX wieku.

Przedwojenna harcerka aktywnie zaangażowana
w działalność "Trójki" - 3 WŻDH.

Członek "Solidarności", organizatorka pomocy
dla represjonowanych w stanie wojennym.

W latach 80. współorganizatorka niezależnego
Studium Kultury Chrześcijańskiej
przy kościele pw. św. Trójcy w Warszawie.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Towarzystwa Miłośników Historii, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Odznaczona m.in. medalem Gloria Artis i Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Byłaś mądra, dobra i pogodna.
Bardzo nam będzie Ciebie brakowało.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 16 lipca 2012 roku
o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza
na Starych Powązkach, po czym nastąpi
odprowadzenie do grobu rodzinnego.

O czym zawiadamiają pozostali w żałobie

najbliżsi

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi