Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Stefan Wesołowski

Region:
Warszawa
Data emisji:
29.12.2009

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy
zmarłego w wieku 101 lat

profesora zwyczajnego dr. hab. med.
Stefana Wesołowskiego

nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń polskich urologów,
ambasadora urologii polskiej,
niestrudzonego propagatora polskiej medycyny w świecie.

Profesor Stefan Wesołowski był autorem
ponad 500 publikacji naukowych,
w latach studenckich budowniczym Domu Medyka w Warszawie,
który do dziś służy braci akademickiej,
a na rzecz którego występował w teatrzykach studenckich,
twórcą i budowniczym nowoczesnej
Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
i jej Kierownikiem w latach 1954-1978.
Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego (1949),
którego był prezesem w latach 1960-1962.
Redaktor "Urologii polskiej" w latach 1951-1958,
specjalista krajowy w dziedzinie urologii w latach 1951-1974.
Członek-założyciel Europejskiego Towarzystwa Urologicznego,
Członek Honorowy British Association of Urological Surgeons,
Polish-American Medical Society oraz Polskiego, Węgierskiego,
Czechosłowackiego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego,
Doktor Honoris Causa Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Członek honorowy Związku Artystów Scen Polskich.
W czasie wojny brał czynny udział w ruchu oporu,
w tym w pomocy chirurgicznej w akcji "Góral"
oraz po zamachu na Kutscherę.
Odzanaczony Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 roku,
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, brązową odznaką Parasola,
Warszawskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Armii Krajowej,
Złotą odznaką honorową za zasługi dla Warszawy,
Odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia,
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim, Komandorskim
i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Dzieje swego życia, nie tylko zawodowego, spisał w dwóch
starannie udokumentowanych książkach autobiograficznych.

Z pełnym przekonaniem mógł o sobie powiedzieć:
Non omnis moriar.

Jego niezwykle charakterystyczna, bogata, barwna,
wyrazista i wielowymiarowa postać
pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

prof. Andrzej Borkowski
z zespołem Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi