Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Maria Sieniawska

Region:
cała Polska
Data emisji:
07.04.2012

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 4 kwietnia 2012 zmarła w wieku 84 lat

prof. dr hab. n. med.
Maria Sieniawska

Od 1952 roku związana z Klinicznym Szpitalem Dziecięcym
im. M. Michałowicza przy ul. Litewskiej w Warszawie.
Twórca i wieloletni Kierownik (w latach 1979-1998)
Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii Akademii Medycznej w Warszawie

Odszedł wybitny pediatra, współtwórca polskiej nefrologii dziecięcej,
twórca pierwszej w Polsce Stacji Dializ dla Dzieci.
Dzięki Jej staraniom rozpoczęto w Polsce leczenie nerkozastępcze
oraz leczenie hormonem wzrostu dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

Była autorem licznych prac naukowych, podręczników, promotorem prac doktorskich i opiekunem prac habilitacyjnych.
Wykształciła wiele pokoleń studentów medycyny,
pediatrów i nefrologów dziecięcych.
Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
wieloma odznaczeniami przyznanymi przez Ministra Zdrowia
i JM Rektora Akademii Medycznej, a także
Orderem Uśmiechu przyznanym przez dzieci w 1998 roku.

Żegnamy Naszego Nauczyciela i Mistrza

Kierownik i pracownicy
Katedry i Kliniki Pediatrii
i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 roku
o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa).

Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi