Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Ewa Kossowska

Region:
Warszawa
Data emisji:
02.04.2012


Z wielkim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 29 marca 2012 roku
po długiej i ciężkiej chorobie zmarła

prof. dr hab. med.

Ewa Kossowska


Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1973-1993.

Przez wiele dziesięcioleci związana z warszawską uczelnią medyczną,
z uniwersyteckim szpitalem dziecięcym im. Michałowicza
przy ul. Litewskiej w Warszawie.

Odszedł znakomity lekarz,
bez reszty poświęcony małym pacjentom,
wybitny naukowiec - współtwórca polskiej i światowej
laryngologii dziecięcej,
wieloletnia przewodnicząca Sekcji Laryngologii Dziecięcej
Polskiego Towarzystwa Laryngologicznego,
Honorowa Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Laryngologii Dziecięcej,
Członek Honorowy wielu towarzystw laryngologii dziecięcej na świecie, autor wielu podręczników laryngologii dziecięcej
i licznych znaczących prac naukowych,
wychowawca kilku pokoleń laryngologów dziecięcych,
promotor wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Była odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
dnia 3 kwietnia 2012 roku o godzinie 12.00
na Cmentarzu Powązkowskim
w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie.


Cześć Jej pamięci


Rodzinie

i Bliskim Pani Profesor


składamy wyrazy żalu i głębokiego współczucia


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego,
Kierownik i pracownicy Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM


Szukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi