Nadaj nekrolog
Imię i nazwisko:

Zygmunt Dmowski

Region:
Gdańsk
Data emisji:
17.12.2009

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora zw. dr. hab.
Zygmunta Dmowskiego

wieloletniego dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
i kierownika Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego

Odszedł od nas ceniony Wykładowca akademicki,
Człowiek w pełni oddany pracy naukowo-badawczej,
cieszący się wielkim autorytetem
i szacunkiem środowiska akademickiego.

W latach 1972-74 członek Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.
Od 1982 roku członek Rady Naukowej
przy Ministrze Handlu Zagranicznego,
a także członek Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku
oraz Przewodniczący Rady Zakładowej Związku
Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Gdańskim.
Przez cały czas swojej pracy na Uczelni Profesor łączył pracę naukową
i dydaktyczną z działaniami na rzecz współpracy
z polską praktyką gospodarczą oraz na rzecz rozwoju
współpracy Instytutu z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.
Był nagradzany i wyróżniany licznymi odznaczeniami
państwowymi i resortowymi.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w piątek 18 grudnia 2009 roku o godzinie 11.30
w Kościele p. w. NSPJ w Sopocie przy ul. Malczewskiego,
po którym nastąpi odprowadzenie na cmentarz.

Rodzinie Profesora

serdeczne wyrazy współczucia składają

Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Handlu ZagranicznegoSzukaj nekrologów i wspomnień

Powiadom znajomego

Inne nekrologi